2016. július 22., péntek

MAGMA, Sepsiszentgyörgy

 

  Semmilyen istennője az emlékezetnek

 

 

 Mindennapi gyakorlatukban az emlékművek tendenciája az eltűnés. Ott állnak a városközpontokban, bizonyos épületek előtt vagy a magaslatokon, ahol részeivé vállnak az elkerülhetetlen tájnak, miközben, úgy ahogy kell, a megszokott városlakók nem vesznek tudomást róluk, így hát az emlékművek egy kedves turistára várnak, hogy újra lássa őket valaki. Emlékműnek lenni annyit tesz észrevétlen lenni, miközben egy tér nyílik meg ebből az egyszerű levésből (legtöbbször anélkül, hogy ezt észlelnénk) – pihenni a megszokott dolgok elfeledettségében. 

  Néhai jelképei a hatalomnak, mítoszok, melyek valamikor az élő tapasztalatot szedték rendbe, jelei a hálának és az emlékezésnek, az emlékművek egyfajta materiális tudatalattit képeznek, mindig túl ködösen ahhoz, hogy tisztán lehessen értelmezni őket, mindig felállítva, mint valami különös állítások, pozíciók, tézisek. Felállításuk ott van, hogy mindenki láthassa – hisz épp ez az, amit az emlékművek – mindenekelőtt és legtöbbször – tesznek. Előhívnak, ránk erőltetnek és kiépítenek egy helyet, amely „csak” hely, egy „ott”. Az emlékművek kényszerítik az emlékezet istennőjét, hogy áldja meg őket a megmaradással, mintha semmit sem tudnának a védtelenségről.
  A művészet és az emlékművek közötti kapcsolat többféle. Nemcsak hogy szükség van művészekre ahhoz, hogy az emlékművek formát és testet kapjanak, hanem az emlékmű maga, mint valami mágnes, vonzza is a beavatkozást. Kiváltságos hely, ahol a láthatóság fokozódik és minden gesztus egy nyelvtant kap. Paradox módon, mivel minden művészeti beavatkozás egy emlékművön egy új művet hoz létre, egy másodlagos monumentalitás kezdi el keretezni az emlékmű eredeti „ott”-ját, egy mindig aktuális kérdésként kísértve: mennyiben elengedhetetlen követelménye a monumentalitás minden egyes műtárgynak? És mit jelent ez egy olyan korban, melyben a kiállítások és a műtárgyak felejtési aránya elérte eddigi legnagyobb sebességét a szórakoztatás mindent átívelő emésztési rendszerében? 

  A műtárgyak kísérletek az emlékezetes meghatározására. Annak a meghatározására, ami megérdemli, hogy figyelembe vegyék és (néha) gondolkodást követel. Amikor emlékművekkel foglalkozik, minden művészeti gesztus valamennyire újracsinálja őket, közvetítve számunkra – a nézők számára – a múltat. Az ilyenfajta gesztusok élő többfélesége, arról a lehetetlenségről beszél, hogy bezárjuk a múltat egy egységesített emlékezetbe, legyen az isteni vagy profán. Az emlékművek inkább konkrét üzenetek kifejezési eszközeivé válnak. Az ilyen üzenetek szerteágazó vitája nem állít emlékművet Mnémoszünének, ehelyett inkább a múltat sűrűsítő fénypontok körüli repülés browni mozgását mutatja, mintha csak valami rovarok röpködnének egy fényforrás körül mikor leszáll az emlékezet estje. 

Alexandru Polgár

 

  Kiállító művészek: József BARTHA (Ro), Aleksandra DOMANOVIĆ (Yu/De), Jaroslav KYŠA (Sk), Petra KŘIVOVÁ & Adam VELÍŠEK & Adam KOVALČÍK (Cz), artist duo MONOTREMU (Ro), Ilona NÉMETH & Jonathan RAVASZ (Sk), TEHNICA SCHWEIZ (Hu/De)

  Kurátorok: Alexandru POLGÁR & MAGMA - KISPÁL Ágnes-Evelin, KISPÁL Attila

   A kiállítás megnyitójára 2016. július 29-én kerül sor, 19 órai kezdettel. A tárlat 2016. szeptember 04-ig látogatható.

http://magma.maybe.ro/ 


2016. július 9., szombat
2016-os CreArt felhívás

 

 

  A litvániai Kaunas városa meghív 4 képzőművészt (megfelelő feltételeket tudnak biztosítani festők, fotósok, új médiában jártas művészek számára, lehetőség egy 3D-s felszerelés használatára) a CreArt hálózatból (Románia területéről Hargita és Arad megyék), hogy 2 hónapig alkossanak a 2016. szeptember 5 – október 30. közötti időszakban.
  Feltételek és juttatások
  A litvániai partnerszervezet finanszírozza a képzőművészek utazási költségeit Kaunasba (maximum 600 euró). A stúdió használata és a szállás ingyenes. Ezen felül havi 400 euró fizetést biztosítanak a résztvevőknek.
  Kinek szól a felhívás
  A CreArt projektben részt vevő városoknak/térségeknek, az itt született vagy itt élő képzőművészeknek szól, elsősorban festő-, fotó- valamint videoművészeknek. Azok a képzőművészek jelentkezhetnek, akik a művészetek területén szereztek egyetemi diplomát. Abban az esetben, ha a pályázónak nincs egyetemi végzettsége, munkásságukat az eddigi művészi pályafutásuk igazolhatja.
  A kiválasztott művészek két hónapon keresztül alkotnak, majd nyilvánosan bemutatják műveiket a program végeztével.
  Az érdeklődők on-line módon jelentkezhetnek, a következő honlapon:
  A jelentkezéshez a következő dokumentumokat szükséges csatolni:
- a személyi igazolvány vagy útlevél szkennelt változata
- önéletrajz (rövidjtett változat)
- a projekthez kapcsolódó dokumentumok (maximum 5 kép)
- szándéknyilatkozat a részvételről (nem több mint egy A4-es oldal)
  Csak a teljes jelentkezési ügycsomókat fogadják el!
  Az on-line jelentkezéseket 2016. július 15-ig lehet benyújtani. A regisztrálást követően a jelentkező automatikus visszajelzést kap. A kaunasi partner kiértékeli az alkotásokat, és az eredményeket 2016. július 22. után teszi közzé.

2016. július 8., péntek

 

Minitremu Art Camp

Kortárs művészeti tábor középiskolásoknak 

2016. augusztus 14-24. 

Nyárádszentmártoni Lovasfogadó, Maros megye 

 
  A tábor változatos témákban – mint pl. az identitás, gender, politika – kínál műhelyfoglalkozásokat az új médiák és technológiák, a performance, a kreatív írás és kurátori gyakorlatok által, a romániai és nemzetközi szcénában aktív kortárs képzőművészek vezetésével.
  Jelentkezés:
  A tábor ingyenes, a 15 személyes résztvevői kereten belül, jelentkezni a következő városok líceumi diákjainak lehet: Arad, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Aknavásár. 
  A tábor augusztus 14–24. között zajlik, az indulás augusztus 14-én, Marosvásárhelyről, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jóvoltából felajánlott autóbusszal történik, találkozási hely szintén a Művészeti Egyetem (az időpontot a résztvevők Marosvásárhelyre érkezésének függvényében határozzák meg, melyet jelezni fognak a résztvevőknek).
  A táborban való részvétel jelentkezéshez kötött, melyre a diákoktól motivációs levelet várnak (200-250 szó) melyhez az általuk készített alkotások (vázlatok, szövegek, portfólió) is csatolhatók a minitremu@gmail.com címre.
   Jelentkezési határidő: 2016. július 10. 

  A tábor helyszíne a Marosvásárhelytől 32 kilométerre, Nyárádszeredától 8.7 kilométerre, Nyárádszentmárton és Csíkfalva közelében levő Lovasfogadó Panzió. A panzió emeletenként 5 szobával, előtérrel, irodával, fürdőszobával rendelkezik. Melléképületek: hat 3 ágyas faház, négy 2 ágyas faház, közös zuhanyzóval és fürdőszobákkal.
  A tábor célkitűzései: 

  A "Minitremu Art Camp" célja a Minitremu egyesület alapvető célkitűzéseihez hasonlóan a kortárs művészet és műalkotások elérhetővé tétele a gyermekek és fiatalok számára - mindezt olyan módszerek által, amelyek az adott életkorhoz igazodva játékosak, interaktívak és közvetlenek. A projekt ehhez a szellemiséghez hűen esztétikai tapasztalatok sorozatát nyújtja a résztvevő fiataloknak, amelyek a művészeti folyamatok révén párbeszédre és mérlegelésre késztetnek, kérdéseket provokálnak, új nézőpontok elsajátítására, eszmecserére, és alapjában véve a saját világképük kreatív megformálására ösztönzik a résztvevőket. Célunk, hogy a műhelyeken, bemutatókon és a vándorkiállításon keresztül  egy olyan mentális és kreatív eszköztárat sajátítsanak el, amely a kortárs művészet modelljeire jellemző: kritikai gondolkodás, csapatmunka, kreatív és multidiszciplináris megközelítés. 
  A projekt konkrét eredményeként szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a tábor végére egyrészt egy alapvető és általános kortárs művészeti fogalomtárral rendelkezzenek, olyan terminusokkal, mint például: performansz, happening, identitás, tér, kontextus, ready-made objektek, kép, nyelvezet, társadalmi részvétel, akció, jelenlét, test, szociális plasztika stb., másrészt pedig, hogy a kortárs művészet és a hozzá kapcsolódó kulturális megnyilvánulások fogyasztásához étvágyat és megfelelő reflexeket fejlesszenek ki.
  Műhelyek
  A "Minitremu Art Camp" projekt nem-formális oktatási tevékenységeket szervez, amelyek kiegészítik a jelen oktatási rendszer iskoláinak és líceumainak tantervét. A Maros megyei Nyárádszentmártonban (Mitrești) szervezett nyári tábor a marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és aknavásári (Târgu Ocna) vokacionális és elméleti líceumok diákjainak címezték. A tábor kortárs művészeti műhelyek és tevékenységek köré épül, amelyeket a hazai és nemzetközi képzőművészeti szcénában aktív szereplők tartanak:
   Thank You Romania / Köszönöm, Románia, műhelyvezető: Simion Cernica 

  A műhely célja a fotó és videó sajátos nyelvezetének és gyakorlatának bizonyos fokú elsajátítása, bár Simion Cernica képzőművész munkásságát tekintve jelen lesz az erős performatív jelleg is, egy anyag szegény és törékeny művészi világgal együtt (arte povera), amelyek minimális eszközökkel és forrásokkal bárki számára hozzáférhetőek és kivitelezhetőek.
  Kreatív írás, műhelyvezető: Xandra Popescu 

  Jelen műhely az írás általi önkifejezés szabadságát vizsgálja, a gondolatok és érzelmek  megfogalmazását, szavakba foglalását, egy szöveg felépítését, a kritikai olvasást, stb. – mindezen gyakorlatok rendkívül hasznosak mind a diákélet vonatkozásában, mind a tábor egész időtartama alatt.
   Hálózatok, műhelyvezető: Adrian Ganea 

  Abból kiindulva, hogy napjainkban minden kapcsolatban van vagy legalábbis könnyen (össze)kapcsolható, a műhely célja, hogy a hálózat fogalmát művészeti médiumként értelmezze; a program a technológia, videó, installáció és látványtervezés határán helyezkedik el, egy olyan forgatókönyvben, amely egy nem is olyan távoli jövő lehetőségeit foglalja magába.
  Corner, A labdarúgás politikája (Politics of Football), műhelyvezetők: Sorin Popescu, Dana Andrei
   A Corner, fotbal + societate (Corner, labdarúgás + társadalom) olyan kiadvány, amely a futball demokratikus és emancipatorikus értékeit állítja vissza, a sport működési és befogadási módjainak kritikai elemzése mellett. Interdiszciplináris megközelítést hordoz, a futballt olyan tudástermelési módszerekhez viszonyítva, amelyek az antropológia, művészet, kortárs tánc, építészet, közgazdaságtan, hatalmi viszonyok, szubkultúrák, az egyén–csoport–társadalom közötti viszonyrendszerek, stb. területéről származnak. A Corner, Politics of Football keretén belül a diákok élénkítő és sportgyakorlatokat végezhetnek, sétákon és egyéb szociális tevékenységekben vehetnek részt, amelyekben olyan módszereket próbálnak ki, mint a vízszintes közösségi szerveződés, a kisebbségek képviselete, a nemek közti viszonyok és mások.
   Studio Mon (s) Ideal, műhelyvezető: Gerhard Jager, Art Basic for Children  Bruxelles 

  A brüsszeli ABC (Art Basic for Children -Művészet Alapfokon Gyerekeknek-) mozgó műhelye, küldetése a művészet mindennapi életbe való integrálása, a legfiatalabb életkor(ok)tól kezdődően. A műhely központi témája az asszociáció formái, mint például a művészeti mozgalmak és a közös vagy személyes célok, ideálok nevében való tüntetések, felvonulások párhuzama.
   Imaterial, műhelyvezető: Alexandra Pirici
   A képzőművész Alexandra Pirici performansz műhelyt vezet, ahol a diákok műemlékekké és monumentális műalkotásokká változnak át; az emberi testek effajta allegóriájában a testek a bronznál vagy márványnál sokkal felxibilisebb anyagnak bizonyulnak – sérülékenyebbek, de ugyanakkor élők is.
  Könyvkötő műhely, műhelyvezetők: Adorjáni Márta és Răzvan Anton
   A műhely témája a könyvkötési technikák és a művészkönyvek, (határidő)naplók vagy jegyzetfüzetek kivitelezési módszerei – ily módon a kiadók előállítási módszereit demokratizálva, független és autonóm formában tálalja. Az efféle publikációk eljuthatnak a múzeumokon, könyvesboltokon vagy egyéb hivatalos intézményeken kívüli közönséghez is, intimebb és személyesebb formában.
   Kurátori gyakorlatok, műhelyvezetők: Kispál Attila és Kispál Ágnes Evelin
   A több mint kétszáz kiállítást maga mögött tudó sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Közeg képzőművész-/kurátorai azokat az alkotóelemeket és mechanizmusokat teszik láthatóvá, amelyek egy kiállítást "összetartanak"; a különböző vizuális nyelvezetek és diskurzusok kiegyensúlyozásán át, bemutatva azokat a formákat, amelyek segítségével harmónia teremthető több heterogén tárgy között, kiegyensúlyozott és a néző számára koherens viszonyrendszert alkotva.

   A "Minitremu Art Camp" egy vándorkiállítás létrehozásával zárul a B5 Stúdióban és K'Arte teremben (Marosvásárhely), a MAGMA Kiállítótérben (Sepsiszentgyörgy), valamint a Costache Negri Nemzeti Kollégiumban (Aknavásár/Târgu Ocna). A résztvevő diákok így kurátorként mutatják be a tábor 10 napja alatt született audiovizuális és elméleti anyagot, amely egyrészt a tevékenységek eredményét, másrészt a kurátori tájékoztató szövegeket, alkotásokat leíró szövegeket, valamint egy kis példányszámú, rövid katalógust fog tartalmazni.
   A tábor egész időtartama alatt multimédiás, valamint nyomtatott formátumú könyvtár áll a diákok rendelkezésére – művészeti kiadványok, könyvek és folyóiratokból – valamint esténként művészfilm/művészeti témájú doumentumfilm vetítésen vehetnek részt.

   A szervezőről / A Minitremu Egyesület
   A Minitremu Egyesület személyes lépésből indult – a Monotremu művészpáros, szülővé válása nyomán a Târgu Jiu-i Constantin Brâncuși műemlékegyüttest színes, moduláris, fajáték szetté alakította gyermekének. A Minitremu Egyesület célja a kortárs művészeteket és műalkotásokat hozzáférhetővé tenni a gyerekek és fiatalok számára, koruknak megfelelően, játékos, interaktív és közvetlen módszerek által.

  A Minitremu ily módon a művészet és pedagógia között foglal helyet – leginkább esztétikai tapasztalatok és kreatív fejlődés laboratóriumának nevezhető, amely keretén belül a gyerekek/fiatalok kapcsolatba léphetnek olyan művészeti folyamatokkal, amelyek párbeszédre és reflexióra hívnak, és nagymértékben segítik saját világképük kibontakoztatását. Nem utolsósorban a Minitremu kezdeményezései megpróbálnak kilépni az elméleti bemutatók formájából, performatív eseményként, alkotásként megvalósulni, amelyek aktív szereplőként, sőt, társszerzőként vonják be a közönséget – ezzel kiléptetve a passzív recepció állapotából.
   A Minitremu MűvészTábort a Minitremu Egyesület az ArtEAST Alapítvány együttműködésével szervezi.
   Partnerek: Metru Cub Egyesület – erőforrás a művelődésnek; MAGMA Kortárs Közeg Egyesület – Sepsiszentgyörgy; Marosvásárhelyi Művészeti Líceum; Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Marosvásárhely; Sabin Drăgoi Művészeti Líceum – Arad; 37 Egyesület, Costache Negruţi Líceum – Aknavásár, Bákó megye, K'arte Egyesület, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem. 

  A.F.C.N. által társfinanszírozott projekt. 
  További részletekért, illetve kérdésekkel forduljanak a szervezőkhöz, a minitremu@gmail.com emailcímen, vagy a következő telefonszámokon: 0747815145 (Laura Borotea) / 0744775183 (Bartha József).
minitremu.tumblr.com/artcamp
facebook/minitremu

Társszervező / További partnerek:
A projekt általános kivitelezésében társszervező az ARTeast Alapítvány. Az AFCN a „Rezistența în cultură” kategóriában díjra jelölte az alapítványt a marosvásárhelyi kulturális események terén nyújtott teljesítménye miatt / https://www.facebook.com/B5Studio az ArtEast 1999-ben indult, széleskörű tapasztalattal rendelkező B5 Stúdiója mind helyi, mind nemzetközi kontextusban jelentős kortárs művészeti események szervezője. Közreműködésünk 2012-ben kezdődött, és azóta számos, szervezési szempontból különböző komplexitású kulturális projektet viteleztünk ki együtt. Az ARTeast Alapítvány elnöke a képzőművészeti projektek kivitelezéséhez szükséges szakértelem mellett az Irsai Zsolt alkotótábor szervezési tapasztalatával is rendelkezik, amelyet eleinte a művész, majd a MADISZ szervezett (az alkotótábor a 12. kiadásánál tart).

Marosvásárhelyi Művészeti Líceum (http://www.freewebs.com/liceuldearta/); Bolyai Farkas Elméleti Líceum (http://www.bolyai.ro/); "Sabin Dragoi" Művészeti Líceum, Arad (http://artesabindragoiarad.ro/); Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem (http://www.uat.ro/) MetruCub Egyesület – kulturális források (http://m3culture.ro/), a “Susţine cultura în educaţie” platform kezdeményezője (http://culturaineducatie.ro/); MAGMA Kortárs Közeg Egyesület (programjaiért az AFCN által díjra jelölt / http://www.magma.maybe.ro/); Asociaţia 37 (http://blog.asociaţia37.ro/); K'arte Egyesület (http://k-arte.ro/); Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură (http://performanta-cultura.ro/) és az Art Basic for Children Bruxelles (http://www.abc-web.be/).  

2016. július 6., szerda

Új Kriterion Galéria, Csíkszereda


DUMITRU GORZO

 
  Dumitru Gorzo új, különleges és felvillanyozó kompozíciójú festménysorozatával, amelyet a Brooklynban élő művész szülőhazájában, Romániában alkotott egy elhagyatott helyen álló műterem látogatásakor, a rá jellemző, összetéveszthetetlen módon hagy nyomot egy olyan formavilágot teremtve, amely részben még éppen olyan feltérképezetlen, mint az őt alkotása közben körülvevő hegyes tájak. Úgy tűnik, mintha ezeket a hatalmas vásznakat nem annyira a megfestés következetessége, mint inkább az indulatosan rétegzett és energikusan megkomponált heves kivitelezés uralná, melyet csak utólag zaboláznak meg és finomítanak, ellenpontozva így az előre elképzelt, majd megtervezett és kivitelezett műalkotási folyamatot.

  Ez az alkotási szervezőelv nem szokatlan Gorzo alkotói munkájában. Akár fest, akár szobrászkodik, akár rajzol, az alkotási folyamat rétegeit világosan jelző, könnyen kitapintható nyomokat hagy a felületen, és kezdeti, gyakran rögtönzött ecsetvonásaival kompozícióit a legváratlanabb világok felé nyitja meg, ahol absztrakt alakzatok és furcsa lények tűnnek fel, amelyeket akár szerves torzalakokként, valószínűtlen építményekként vagy gépezetekként is értelmezhetünk.

  Védjegyének számító nyári szőlő-zöldjei, türkiz kékjei és hamvas, lágy rózsaszínjei a háttérben légiesen összefolynak, ahol különféle apró, sötéten berajzolt figurák suhannak az alig körülhatárolt köztes kidolgozatlan térben. Előtereiben ugyanezeket a színeket gyakran expresszív cseppekként vagy színes fröccsenésekként használja, melyek átszivárognak a holttereken, vagy kitöltik azokat, erőteljesebbé,  világosabb körvonalúvá, bizarrabbá ugyanakkor rokonszenvesebbé is téve az alakokat és formákat. 
  Gorzo új munkáinak festői gyakorlatában a barlanglakó ösztönössége társul Guston és Bosch természetfölötti tudatosságával. Más szóval, ez itt a szokásos Gorzo, csak éppen felcsavart hangerővel és energiával. Szinte hallani véljük mi magunk is, ahogy a hegyek, erdők és völgyek visszaverik az általa képletesen megidézett hangokat.
 
//

  Dumitru Gorzos new body of paintings, an exquisite and compositionally electric series the Brooklyn-based artist produced while visiting a remote studio outpost in his home country Romania, evidence him taking his characteristic, indeed unmistakable mark-making into formal territories as relatively uncharted as the isolated, mountainous landscapes that surrounded him as he worked. These large canvases have an air of being fervidly executed rather than merely painted, of being impetuously layered and energetically composed, then reined in and hewn as opposed to envisioned, planned and produced.

  To an extent, this is much like Gorzos creative practice in general. Whether painting, sculpting or drawing, he is wont to leave readily palpable traces of his procedural strata at the surface, and to allow his often extemporaneous approach to initial mark-making to guide his compositions into most unforeseeable spheres comprising abstracted figures and curious creatures, or what might even register as organically inflected, technologically implausible architectures and machinery.

  His trademark summer-vine greens, turquoise blues and subtle blanched, softened pinks come into atmospheric, airy confluence in his backdrops, in which all manner of smallish, darkly inscribed subjects seem to dart about in sparely described, middle-grounded hinterlands. In many of his foregrounds, then, these same colors are deployed as either expressive drips or chromatic bursts seeping through or filling in interstitial voids in much more robustly marked, candidly delineated, physically bizarre yet somehow sympathetic figures and forms.

  With these new works, Gorzos painterly agency is that of a cave dweller with a preternatural awareness of Guston and Bosch. In other words, this is Gorzo as usual, yet with the energy and volume turned up a notch. One can almost hear all of his figuratively evocative echoes bouncing about throughout mountains, forests and valleys.
Paul D’Agostino

  Dumitru Gorzo csíkszeredai kiállítását, 2016. július 14-én nyitják 18 órától az Új Kriterion Galériában (Petőfi u. 4).